Bắc Ninh: Điều tra mức độ ô nhiễm và đề xuất biện pháp giảm thiểu

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện dự án Điều tra mức độ ô nhiễm và đề xuất biện pháp giảm thiểu bụi mịn trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí dự toán gần 2,5 tỷ đồng, thực hiện trong năm 2021.

Ảnh minh họa.

Đề án thực hiện nghiên cứu tổng quan một số vấn đề liên quan đến bụi mịn, thu thập thông tin, số liệu, tài liệu, xác định các điểm lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng môi trường không khí liên quan đến sự tồn tại của bụi mịn, đánh giá hiện trạng tồn lưu và khả năng di chuyển của bụi mịn và các chất độc trong bụi mịn, đánh giá mức độ tác động/đóng góp của các nguồn phát sinh đối với nồng độ của bụi mịn và các chất độc khác, đề xuất giải pháp giám sát, kiểm soát các nguồn thải tác động tới nồng độ bụi mịn trong môi trường không khí.

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đồng thời phê duyệt 2 đề án khác với mức kinh phí mỗi đề án trên 2,5 tỷ đồng nhằm thực hiện điều tra, đánh giá ảnh hưởng của nước rỉ rác tại các bãi tập kết rác thải sinh hoạt trên địa bàn và ảnh hưởng của vi hạt nhựa trong trầm tích và một số loài thủy hải sản trên địa bàn, nhằm đề xuất các giải pháp quản lý và xử lý phù hợp với hiện trạng ô nhiễm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *